Wat zijn rituelen en wat kunnen ze voor u betekenen?

Rituelen zijn handelingen rondom gedenkwaardige momenten. Ze markeren een overgangsmoment dat raakt.

Het raakt diep aan zowel in het hart als in het wezen. Liefde uitdrukken, een juist gebaar maken, ruimte maken waar het nodig is. Het leven in alles te eren en te vieren. Altijd op maat, dichtbij en karakteristiek voor iemands gang door het leven. Nauw verwant met het leven van de stervende, met geluk en verdriet, met grote gebeurtenissen en keerpunten.

Denk in een ritueel eens aan

• Aansteken van vuur (iets verbranden)
• Boom of struik planten in aarde als liefdevol symbool en herinnering
• In water meegeven aan de stroom of begraven wat voorbij is
• Tekeningen of beelden met de intentie tot liefde en koestering van wat was.
• Het licht binnenhalen, muziek, stilte, eerbetoon in een verlangen weergegeven

De waarde zit in voelbare aandacht en de verbinding. Rituelen raken, helpen in een moeilijke tijd. Het samen uitvoeren of delen van rituelen eert iemand, verbindt, brengt respect en troost waar woorden soms tekort schieten. Fijn als iedereen iets bij kan dragen. Ja zo kunnen we eren, betekenis geven op een manier die in het dagelijkse leven niet direct de ruimte krijgt.

Als we na verloop van tijd terugkijken op de dood, is dit voor de mensen die achterblijven een grote troost en geeft voldoening. Rituelen zorgen er ook voor dat wat onverwerkt was niet blijft hangen, jaren lang. Dat is voor niemand zinvol. Zo krijgt iets een plek, een anker, rust en erkenning.

Bij een overgangs- of levenseinde-ritueel staan de overwegingen, gevoelens en beleving van stervenden voorop. Dit in tegenstelling tot de uitvaart, waarbij juist de gevoelens en beleving van de nabestaanden een prominente plaats hebben.