Vergoeding

Vergoeding in onderling overleg
Huisbezoek hoort tot de mogelijkheden, thuis, hospice, verpleeghuis of ziekenhuis.