Overgangsrituelen

Ik hou van rituelen. Al vaak in mijn leven heb ik gezien en gehoord dat rituelen een diepe indruk achterlaten.
Bij het sterven, bij vergeving, bij plotselinge overgangen en bij een onverwachte gebeurtenis.
Zo kwam de vraag wil je met Pasen een kaarsje opsteken, kun je mee bidden, wil je die foto nog eens in liefde neerzetten, wil je je vader vergeven, wil je dat lijden nog eens in een gedicht troostend samenvatten etc.

De betekenis van de rituelen was vroeger verbonden met opvattingen en tradities binnen religies. Langzamerhand is de vanzelfsprekende rol in het uitvoeren van rituelen rondom de dood en markante momenten veranderd. Wat zeker overeind is gebleven is de zoektocht naar zin en betekenis bij mensen aanwezig in afronding of mijlpalen in het leven.
Er ontstaan nu steeds meer nieuwe of vernieuwde rituelen. Graag wil ik mensen helpen betekenis te geven aan hun lijden en overlijden. Om te komen tot een tevreden levenseinde, kan het ritueel rust en houvast bieden voor allen. Een perspectief te bieden, hoop en troost in vele overgangen naar nieuwe dimensies, samen bezig zijn in een voorbereiding geeft ruimte aan een juiste overgang.