Afscheidsceremonie

Afscheidsceremonie

Een afscheidsceremonie in het allerlaatste stukje leven is een bijzonder, bijna heilig moment van intense verbondenheid. Het vraagt het beste en het mooiste. Omdat er zoveel emoties spelen om dierbaren los te laten, steek ik u een helpende hand toe. Dat geeft ruimte en verbindt. Bovenal een groot eerbetoon om in rust en overgave het leven los te laten. In de samenkomst rond het bed kan naast een eerbetoon ook een paradox zijn. Loslaten wat je lief is, ook voor de dierbaren. Een afscheidsceremonie is een afgestemd gebeuren waar iedereen ten volle de liefde en betrokkenheid voelt, terwijl afscheid nabij is. Het werkt als voorbereiding op het naderend afscheid waarin we iemand toevertrouwen aan een groter geheel (of de Eeuwigheid) .

Verzoeningsrituelen

Het leven loopt soms anders dan we gedacht hebben. Angst en trots hebben ons soms op afstand gehouden van mensen die ons dierbaar zijn. De naderende dood kan een verlangen naar verzoening oproepen en spoort aan om onafgemaakte zaken alsnog af te ronden. Een brief, een helpende hand of bekentenis kunnen van betekenis zijn. Een verzoeningsritueel vraagt moed om onder ogen te komen waarin men tekort is geschoten. Het kan helpen om rond te maken wat niet in balans was. Opluchting zorgt voor een open hart, alles kan weer vrijer stromen, overgave aan de dood maakt vrijer en geeft rust.

Vergevingsrituelen

‘Met compassie heb ik hele mooie momenten mogen beleven in families.’ Een vergevingsritueel wil zachtmoedig op zoek gaan naar die emotionele lasten zoals schuld en spijt, die een open hartverbinding in de weg staan. Van de betrokkenen wordt gevraagd, bereid te zijn te vergeven en zich vrij te maken van belemmerende overtuiging. Een buiging te maken voor eigen zwakheden. Compassie of mededogen te ervaren voor jezelf, de ander en de wereld. Een vergevingsritueel geeft vrede, onvermogens krijgen in het licht van de dood acceptatie en erkenning. Liefde en vergeving heelt en verzoent.

Zalving

Het is echt een roeping van mij dit te mogen doen. Tijdens dit serene ritueel reik ik met ontroering een gebaar aan wat iemand ten diepste kan raken. Voor allen een zegen! Zalven is al heel oud. Zalven is het zegenen van iemand met Heilige olie, kan toegepast worden bij het afronden van het leven en op deze wijze de verbinding versterken met de Bron. Dit helpt om het leen in overgave en zonder angst los te kunnen laten. Het is de liefdesenergie van de Bron waar we vandaan komen en ook weer naar toe gaan. Bij dit ritueel word ik geleid en laat ik mij leiden, zodat er gebeuren kan wat de ander op dat moment nodig heeft.